14,6,2015         KV  Zemská koruna , Lanškroun

Posuzoval:     Otakar Vondrouš

Ohodnocení :  V1, VT, Krajský vítěz

 

 

29.5.2015        Vyhodnocení RTG DKK  -  Avanti je A/A    / MVDr.Milan Decker /

- tzn. bez příznaků  dysplazie kjyčelního kloubu